PotlatchDeltic Corp (PCH)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 471 535 421 178 357 118 183 441 262 198
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 139 766 126 179 139 834 113 252 136 284
Wskaźnik płynności bieżącej 3,37 3,34 2,55 1,62 1,92

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $471 535K ÷ $139 766K
= 3,37


Analiza porównawcza

2022