PotlatchDeltic Corp (PCH)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 806 822 715 846 687 781 682 066 707 645
Zobowiązania handlowe w tys. USD 12 241 12 749 9 724 12 734 12 073
Rotacja zobowiązań 65,91 56,15 70,73 53,56 58,61

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $806 822K ÷ $12 241K
= 65,91


Analiza porównawcza

2022