PotlatchDeltic Corp (PCH)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 806 822 715 846 687 781 682 066 707 645
Zapasy w tys. USD 67 958 72 369 62 036 65 781 60 805
Rotacja zapasów 11,87 9,89 11,09 10,37 11,64

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $806 822K ÷ $67 958K
= 11,87


Analiza porównawcza

2022