PotlatchDeltic Corp (PCH)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 330 780 1 337 440 1 040 930 827 098 974 579
Property, plant and equipment w tys. USD 2 826 560 1 974 990 1 888 600 1 925 050 1 945 010
Rotacja aktywów trwałych 0,47 0,68 0,55 0,43 0,50

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 330 780K ÷ $2 826 560K
= 0,47


Analiza porównawcza

2022