PotlatchDeltic Corp (PCH)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 330 780 1 337 440 1 040 930 827 098 974 579
Aktywa razem w tys. USD 3 550 560 2 535 220 2 381 060 2 235 060 2 325 850
Rotacja aktywów razem 0,37 0,53 0,44 0,37 0,42

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 330 780K ÷ $3 550 560K
= 0,37


Analiza porównawcza

2022