PotlatchDeltic Corp (PCH)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 11,87 9,89 11,09 10,37 11,64
Rotacja należności 58,33 43,10 39,12 40,79 31,89
Rotacja zobowiązań 65,91 56,15 70,73 53,56 58,61
Rotacja kapitału pracującego 4,01 4,53 4,79 11,78 7,74

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 30,74 36,90 32,92 35,20 31,36
Cykl należności dni 6,26 8,47 9,33 8,95 11,45
Cykl zobowiązań dni 5,54 6,50 5,16 6,81 6,23

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 0,47 0,68 0,55 0,43 0,50
Rotacja aktywów razem 0,37 0,53 0,44 0,37 0,42