PotlatchDeltic Corp (PCH)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 330 780 1 337 440 1 040 930 827 098 974 579 678 595
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 806 822 715 846 687 781 682 066 707 645 470 365
Zysk ze sprzedaży brutto 523 958 621 589 353 149 145 032 266 934 208 230
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 76 506 73 432 72 519 57 925 59 861 55 408
Zysk operacyjny 441 902 548 157 280 630 87 107 207 073 147 844
Koszty odsetek netto 27 400 29 275 29 463 30 361 35 227 27 049
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 399 312 509 016 193 953 56 671 142 079 118 474
Podatek dochodowy 65 412 85 156 27 123 1 010 19 199 32 021
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 333 900 423 860 166 830 55 661 122 880 86 453