PotlatchDeltic Corp (PCH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 333 900 423 860 166 830 55 661 122 880 86 453
Amortyzacja 98 234 77 425 77 885 72 105 73 161 29 912
Zmiana stanu należności -39 243 4 422 6 327 -10 285 18 442 -5 162
Zmiana stanu zapasów -76 780 10 333 -3 745 4 976 10 673 -2 490
Zmiana stanu gotówki -248 493 43 811 169 030 6 671 -43 818 37 873
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 491 901 504 886 335 263 139 068 178 894 162 659
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -184 804 -75 414 -29 551 -39 779 -34 757 -34 898
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -147 520 -59 145 -42 192 4 517 -47 909 -50 020
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -295 562 -401 309 -124 985 -138 772 -172 001 -74 766