Payoneer Global Inc (PAYO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 543 299 465 926 102 988
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 874 890 4 426 280 3 357 140
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 977 510 4 497 830 3 440 920
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,07 1,09 1,01

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($543 299K + $5 874 890K) ÷ $5 977 510K
= 1,07


Analiza porównawcza

2022