Payoneer Global Inc (PAYO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 627 623 473 403 345 592
Property, plant and equipment w tys. USD 14 392 12 140 12 694
Rotacja aktywów trwałych 43,61 39,00 27,22

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $627 623K ÷ $14 392K
= 43,61


Analiza porównawcza

2022