Payoneer Global Inc (PAYO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 627 623 473 403 345 592
Aktywa razem w tys. USD 6 594 650 5 078 750 3 669 680
Rotacja aktywów razem 0,10 0,09 0,09

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $627 623K ÷ $6 594 650K
= 0,10


Analiza porównawcza

2022