Bank OZK (OZK)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 27 656 600 26 530 400 27 162 600 23 555 700 22 388 000
Kapitał własny w tys. USD 4 689 580 4 836 240 4 272 270 4 150 350 3 770 330
Wskaźnik dźwigni finansowej 5,90 5,49 6,36 5,68 5,94

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $27 656 600K ÷ $4 689 580K
= 5,90


Analiza porównawcza

2022