Bank OZK (OZK)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 547 520 579 001 291 898 425 906 417 106
Kapitał własny w tys. USD 4 689 580 4 836 240 4 272 270 4 150 350 3 770 330
ROE 11,68% 11,97% 6,83% 10,26% 11,06%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $547 520K ÷ $4 689 580K
= 11,68%


Analiza porównawcza

2022