Bank OZK (OZK)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 547 520 579 001 291 898 425 906 417 106
Aktywa razem w tys. USD 27 656 600 26 530 400 27 162 600 23 555 700 22 388 000
ROA 1,98% 2,18% 1,07% 1,81% 1,86%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $547 520K ÷ $27 656 600K
= 1,98%


Analiza porównawcza

2022