Bank OZK (OZK)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 721 530 752 921 379 849 566 756 561 969
Aktywa razem w tys. USD 27 656 600 26 530 400 27 162 600 23 555 700 22 388 000
Operacyjny ROA 2,61% 2,84% 1,40% 2,41% 2,51%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $721 530K ÷ $27 656 600K
= 2,61%


Analiza porównawcza

2022