Bank OZK (OZK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 542 840 3 972 480 3 443 840 2 299 240 2 888 280
Należności w tys. USD 125 130 83 025 88 077 75 208 81 968
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 22 965 600 21 691 100 22 887 200 19 402 300 18 614 700
Wskaźnik płynności szybkiej 0,16 0,19 0,15 0,12 0,16

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $3 542 840K + $125 130K) ÷ $22 965 600K
= 0,16


Analiza porównawcza

2022