Bank OZK (OZK)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 25 271 400 24 199 800 24 838 900 21 293 700 20 276 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 22 965 600 21 691 100 22 887 200 19 402 300 18 614 700
Wskaźnik płynności bieżącej 1,10 1,12 1,09 1,10 1,09

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $25 271 400K ÷ $22 965 600K
= 1,10


Analiza porównawcza

2022