Bank OZK (OZK)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 380 570 1 186 840 1 185 390 1 270 070 1 208 600
Należności w tys. USD 125 130 83 025 88 077 75 208 81 968
Rotacja należności 11,03 14,29 13,46 16,89 14,74

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 380 570K ÷ $125 130K
= 11,03


Analiza porównawcza

2022