Bank OZK (OZK)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 380 570 1 186 840 1 185 390 1 270 070 1 208 600
Property, plant and equipment w tys. USD 678 405 695 857 738 842 711 541 567 189
Rotacja aktywów trwałych 2,04 1,71 1,60 1,78 2,13

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 380 570K ÷ $678 405K
= 2,04


Analiza porównawcza

2022