Bank OZK (OZK)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 380 570 1 186 840 1 185 390 1 270 070 1 208 600
Aktywa razem w tys. USD 27 656 600 26 530 400 27 162 600 23 555 700 22 388 000
Rotacja aktywów razem 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 380 570K ÷ $27 656 600K
= 0,05


Analiza porównawcza

2022