OneSpan Inc (OSPN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 106 519 98 829 93 617 97 809 119 947 98 488 97 815 109 256
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 20 797 21 525 20 591 22 850 22 657 21 644 23 972 22 926
Należności w tys. USD 32 285 65 132 43 736 39 863 35 704 56 612 44 752 45 762
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 96 953 110 814 77 581 79 045 80 440 89 076 73 326 76 880
Wskaźnik płynności szybkiej 1,65 1,67 2,04 2,03 2,22 1,98 2,27 2,31

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($106 519K + $20 797K + $32 285K) ÷ $96 953K
= 1,65


Analiza porównawcza

2023/Q1