OneSpan Inc (OSPN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 98 829 98 488 115 253 109 793 99 497
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 21 525 21 644 21 295 19 602 18 400
Należności w tys. USD 65 132 56 612 57 537 62 405 59 631
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 110 814 89 076 75 304 74 113 72 357
Wskaźnik płynności szybkiej 1,67 1,98 2,58 2,59 2,45

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($98 829K + $21 525K + $65 132K) ÷ $110 814K
= 1,67


Analiza porównawcza

2022