OneSpan Inc (OSPN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 98 829 98 488 115 253 109 793 99 497
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 21 525 21 644 21 295 19 602 18 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 110 814 89 076 75 304 74 113 72 357
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,09 1,35 1,81 1,75 1,63

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($98 829K + $21 525K) ÷ $110 814K
= 1,09


Analiza porównawcza

2022