OneSpan Inc (OSPN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 197 540 187 089 207 178 211 619 191 956
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 110 814 89 076 75 304 74 113 72 357
Wskaźnik płynności bieżącej 1,78 2,10 2,75 2,86 2,65

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $197 540K ÷ $110 814K
= 1,78


Analiza porównawcza

2022