OneSpan Inc (OSPN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 219 006 214 481 215 691 254 570 212 280
Aktywa razem w tys. USD 335 082 342 271 375 203 384 570 352 826
Rotacja aktywów razem 0,65 0,63 0,57 0,66 0,60

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $219 006K ÷ $335 082K
= 0,65


Analiza porównawcza

2022