Old Republic International Corp. (ORI)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 25 158 700 24 981 300 22 814 700 21 075 600 19 326 300
Kapitał własny w tys. USD 6 166 200 6 893 100 6 186 600 6 000 000 5 146 200
Wskaźnik dźwigni finansowej 4,08 3,62 3,69 3,51 3,76

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $25 158 700K ÷ $6 166 200K
= 4,08


Analiza porównawcza

2022