Old Republic International Corp. (ORI)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 686 500 1 534 500 558 500 1 056 700 370 600
Aktywa razem w tys. USD 25 158 700 24 981 300 22 814 700 21 075 600 19 326 300
ROA 2,73% 6,14% 2,45% 5,01% 1,92%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $686 500K ÷ $25 158 700K
= 2,73%


Analiza porównawcza

2022