Old Republic International Corp. (ORI)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 120 800 1 171 000 844 500 723 000 732 000
Aktywa razem w tys. USD 25 158 700 24 981 300 22 814 700 21 075 600 19 326 300
Operacyjny ROA 4,45% 4,69% 3,70% 3,43% 3,79%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 120 800K ÷ $25 158 700K
= 4,45%


Analiza porównawcza

2022