Old Republic International Corp. (ORI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 15 958 700 16 569 000 16 660 600 16 533 100 16 434 500 15 441 200 15 416 400 14 750 800
Należności w tys. USD 8 017 700 7 275 100 6 981 900 7 150 900 6 984 100 6 336 800 6 161 600 6 296 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 18 319 400 17 649 300 17 205 500 17 507 200 17 181 600 15 923 600 15 623 500 15 615 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,31 1,35 1,37 1,35 1,36 1,37 1,38 1,35

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $15 958 700K + $8 017 700K) ÷ $18 319 400K
= 1,31


Analiza porównawcza

2022/Q2