Old Republic International Corp. (ORI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 15 966 300 16 660 600 15 416 400 14 454 000 13 245 000
Należności w tys. USD 7 854 100 6 981 900 6 161 600 5 468 900 5 166 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 18 391 500 17 205 500 15 623 500 14 489 500 13 881 900
Wskaźnik płynności szybkiej 1,30 1,37 1,38 1,37 1,33

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $15 966 300K + $7 854 100K) ÷ $18 391 500K
= 1,30


Analiza porównawcza

2022