Old Republic International Corp. (ORI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 16 660 600 15 416 400 14 454 000 13 245 000 13 537 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 205 500 15 623 500 14 489 500 13 881 900 13 983 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,97 0,99 1,00 0,95 0,97

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $16 660 600K) ÷ $17 205 500K
= 0,97


Analiza porównawcza

2021