Old Republic International Corp. (ORI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 23 901 400 23 800 600 21 696 700 20 001 700 18 512 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 18 391 500 17 205 500 15 623 500 14 489 500 13 881 900
Wskaźnik płynności bieżącej 1,30 1,38 1,39 1,38 1,33

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $23 901 400K ÷ $18 391 500K
= 1,30


Analiza porównawcza

2022