Old Republic International Corp. (ORI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 590 400 7 322 000 6 614 100 6 315 500 6 262 900
Aktywa razem w tys. USD 24 981 300 22 814 700 21 075 600 19 326 300 19 402 800
Rotacja aktywów razem 0,34 0,32 0,31 0,33 0,32

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $8 590 400K ÷ $24 981 300K
= 0,34


Analiza porównawcza

2021