Old National Bancorp (ONB)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 13 469 34 466 0 0 5 262
Kapitał własny w tys. USD 5 128 600 6 024 040 2 972 660 2 852 450 2 689 570
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $13 469K ÷ ($13 469K + $5 128 600K)
= 0,00


Analiza porównawcza

2022