Old National Bancorp (ONB)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 13 469 34 466 0 0 5 262
Aktywa razem w tys. USD 46 763 400 48 907 100 22 960 600 20 411 700 19 728 400
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $13 469K ÷ $46 763 400K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022