Old National Bancorp (ONB)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 46 763 400 24 453 600 22 960 600 20 411 700 19 728 400
Kapitał własny w tys. USD 5 128 600 3 012 020 2 972 660 2 852 450 2 689 570
Wskaźnik dźwigni finansowej 9,12 8,12 7,72 7,16 7,34

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $46 763 400K ÷ $5 128 600K
= 9,12


Analiza porównawcza

2022