Old National Bancorp (ONB)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 414 169 277 538 226 409 238 206 190 830
Kapitał własny w tys. USD 5 128 600 3 012 020 2 972 660 2 852 450 2 689 570
ROE 8,08% 9,21% 7,62% 8,35% 7,10%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $414 169K ÷ $5 128 600K
= 8,08%


Analiza porównawcza

2022