Old National Bancorp (ONB)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 571 551 338 862 255 556 290 356 194 691
Aktywa razem w tys. USD 46 763 400 24 453 600 22 960 600 20 411 700 19 728 400
Operacyjny ROA 1,22% 1,39% 1,11% 1,42% 0,99%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $571 551K ÷ $46 763 400K
= 1,22%


Analiza porównawcza

2022