Old National Bancorp (ONB)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 92,19% 103,38% 95,75% 99,49% 99,14%
Marża zysku operacyjnego 30,83% 39,73% 28,31% 31,23% 23,94%
Marża zysku brutto 29,38% 39,73% 28,31% 31,23% 25,66%
Marża zysku netto 22,34% 32,54% 25,08% 25,62% 23,46%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Operacyjny ROA 1,22% 1,39% 1,11% 1,42% 0,99%
ROA 0,89% 1,13% 0,99% 1,17% 0,97%
Zwrot z kapitału całkowitego 11,12% 11,19% 8,60% 10,18% 7,22%
ROE 8,08% 9,21% 7,62% 8,35% 7,10%