Old National Bancorp (ONB)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 10 202 300 8 080 090 6 357 420 5 480 400 4 683 400
Należności w tys. USD 190 521 84 109 85 306 85 123 89 464
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 41 409 300 21 348 100 19 901 400 17 459 700 17 033 600
Wskaźnik płynności szybkiej 0,25 0,38 0,32 0,32 0,28

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $10 202 300K + $190 521K) ÷ $41 409 300K
= 0,25


Analiza porównawcza

2022