Old National Bancorp (ONB)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 43 690 200 43 080 900 41 666 200 41 226 100 40 954 700 41 109 000 21 831 400 21 440 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 42 977 100 42 338 000 41 409 300 41 048 700 40 438 500 40 351 900 21 348 100 20 889 400
Wskaźnik płynności bieżącej 1,02 1,02 1,01 1,00 1,01 1,02 1,02 1,03

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $43 690 200K ÷ $42 977 100K
= 1,02


Analiza porównawcza

2023/Q2