Old National Bancorp (ONB)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 41 666 200 21 831 400 20 366 000 17 863 200 17 245 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 41 409 300 21 348 100 19 901 400 17 459 700 17 033 600
Wskaźnik płynności bieżącej 1,01 1,02 1,02 1,02 1,01

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $41 666 200K ÷ $41 409 300K
= 1,01


Analiza porównawcza

2022