Old National Bancorp (ONB)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 853 980 852 868 902 582 929 704 813 361
Property, plant and equipment w tys. USD 557 307 952 372 464 408 490 925 485 912
Rotacja aktywów trwałych 3,33 0,90 1,94 1,89 1,67

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 853 980K ÷ $557 307K
= 3,33


Analiza porównawcza

2022