Old National Bancorp (ONB)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 2 302 622 2 119 566 1 853 980 1 439 535 1 169 173 937 664 852 868 876 257
Aktywa razem w tys. USD 48 496 800 47 842 600 46 763 400 46 215 500 45 748 400 45 834 600 24 453 600 24 018 700
Rotacja aktywów razem 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04

2023/Q2 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $2 302 622K ÷ $48 496 800K
= 0,05


Analiza porównawcza

2023/Q2