Old National Bancorp (ONB)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 853 980 852 868 902 582 929 704 813 361
Aktywa razem w tys. USD 46 763 400 24 453 600 22 960 600 20 411 700 19 728 400
Rotacja aktywów razem 0,04 0,03 0,04 0,05 0,04

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 853 980K ÷ $46 763 400K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022