Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 985 076 854 384 928 830 881 682 908 385
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 062 810 892 381 928 830 881 682 908 385
Marża zysku ze sprzedaży brutto 92,69% 95,74% 100,00% 100,00% 100,00%

2021 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $985 076K ÷ $1 062 810K
= 92,69%


Analiza porównawcza

2021