Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 809 581 985 076 854 384 928 830 881 682
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 878 244 1 062 810 892 381 928 830 881 682
Marża zysku ze sprzedaży brutto 92,18% 92,69% 95,74% 100,00% 100,00%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $809 581K ÷ $878 244K
= 92,18%


Analiza porównawcza

2022