Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 618 750 571 795 517 791 480 757 444 790 469 471 455 476 478 206
Należności w tys. USD 276 835 280 370 283 164 263 074 253 622 240 457 248 097 245 074
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 580 330 5 580 430 5 884 760 5 522 050 5 533 680 5 539 380 5 664 220 5 450 080
Wskaźnik płynności szybkiej 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $618 750K + $276 835K) ÷ $5 580 330K
= 0,16


Analiza porównawcza

2022/Q3