Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 503 618 750 571 795 517 791 480 757 444 790 469 471 455 476
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 601 880 5 580 330 5 580 430 5 884 760 5 522 050 5 533 680 5 539 380 5 664 220
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,00 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $8 503K) ÷ $5 601 880K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022/Q4