Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 480 757 478 206 430 716 636 888 641 307
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 522 050 5 450 080 5 448 180 4 812 790 4 867 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,09 0,09 0,08 0,13 0,13

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $480 757K) ÷ $5 522 050K
= 0,09


Analiza porównawcza

2021