Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 503 480 757 478 206 430 716 636 888
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 601 880 5 522 050 5 450 080 5 448 180 4 812 790
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,00 0,09 0,09 0,08 0,13

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $8 503K) ÷ $5 601 880K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022