Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 603 330 1 776 150 1 636 610 1 705 420 1 677 810
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 522 050 5 450 080 5 448 180 4 812 790 4 867 300
Wskaźnik płynności bieżącej 0,29 0,33 0,30 0,35 0,34

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 603 330K ÷ $5 522 050K
= 0,29


Analiza porównawcza

2021